Dober ugled je dragocena, vendar ranljiva vrednota. Lahko traja leta, da se vzpostavi, a le trenutek, da se izniči. In vedno obstaja izbira: lahko aktivno oblikujete svoj ugled ali pasivno sprejemate tistega, ki vam ga določijo drugi.

S strokovnim znanjem, več kot desetletnimi izkušnjami na področju strateškega, korporativnega, internega, digitalnega in kriznega komuniciranja, upravljanja tem in javne osebnosti ter profesionalnim pristopom gradimo najmočnejši komunikacijski most do vseh javnosti. Vzpostavljanje vzajemno koristnih odnosov naših naročnikov in njihovih déležnikov ter javnosti sta osrednji vodili našega delovanja.

ZAUPAJO NAM

PODPIRAMO

 
V Propiaru že od vsega začetka sodelujemo z organizacijami, ki s svojimi idejami aktivno vplivajo na družbeno okolje in s tem prinašajo pozitivne premike v družbi. S podporo različnim projektom želimo tvorno sodelovati pri soustvarjanju boljšega danes in jutri, saj se zavedamo, da je tudi to naša odgovornost – vračanje družbi.

 

global-shapers-community-logoGlobal Shapers Community – globalno mrežo z izpostavami po vsem svetu, ki jo je ustanovil Svetovni gospodarski forum, vanjo pa vključil mlade, ki kažejo visok potencial in si želijo prispevati lokalni družbi.

 

zdruzenje-manager-logoZdruženje Manager, ki ga sestavljajo predstavniki najvišjega, izvršnega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij. Prizadevajo si za skupen napredek ter za dobro slovenskega gospodarstva.

 

bledcom-logoMednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom, kjer številni akademiki ter praktiki odnosov z javnostmi razpravljajo o sodobnih komunikacijskih in vodstvenih problemih. BledCom je ravno zato ena pomembnejših priložnosti, kjer se srečajo vodilni komunikatorji iz vsega sveta

 

skoj-logoOsrednji slovenski dogodek komunikatorjev, ki ga organizira Slovensko društvo za odnose z javnostmi. SKOJ vsako leto na enem mestu združi slovenske praktike in je namenjen izobraževanju, povezovanju ter razpravi o najnovejših trendih, težavah in rešitvah na področju odnosov z javnostmi.

 
 

CERTIFIKAT BONITETNE OCENE ODLIČNOSTI A