S strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem medijev in vzdrževanjem dobrih odnosov gradimo najmočnejši komunikacijski most do vseh javnosti. Uspešen vzajemen odnos in obojestransko zadovoljstvo sta osrednji vodili našega delovanja.

Dober ugled je dragocena, vendar ranljiva vrednota. Lahko traja leta, da se vzpostavi, a le trenutek, da se izniči. In vedno obstaja izbira: lahko aktivno oblikujete svoj ugled ali pasivno sprejemate tistega, ki vam ga določijo drugi.

ZAUPAJO NAM

PODPIRAMO

 
V Propiaru že od vsega začetka sodelujemo z organizacijami, ki s svojimi idejami aktivno vplivajo na družbeno okolje in s tem prinašajo pozitivne premike v družbi. S podporo različnim projektom želimo tvorno sodelovati pri soustvarjanju boljšega danes in jutri, saj se zavedamo, da je tudi to naša odgovornost – vračanje družbi.

 

global-shapers-community-logoGlobal Shapers Community – globalno mrežo z izpostavami po vsem svetu, ki jo je ustanovil Svetovni gospodarski forum, vanjo pa vključil mlade, ki kažejo visok potencial in si želijo prispevati lokalni družbi.

 

zdruzenje-manager-logoZdruženje Manager, ki ga sestavljajo predstavniki najvišjega, izvršnega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij. Prizadevajo si za skupen napredek ter za dobro slovenskega gospodarstva.

 

bledcom-logoMednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom, kjer številni akademiki ter praktiki odnosov z javnostmi razpravljajo o sodobnih komunikacijskih in vodstvenih problemih. BledCom je ena pomembnejših priložnosti, kjer se srečajo vodilni komunikatorji iz vsega sveta ter razpravljajo o sodobnih komunikacijskih in vodstvenih problemih.

 
 

CERTIFIKAT BONITETNE OCENE ODLIČNOSTI A

 
banner_bonitetna_ocena_2014_2.php

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI