PROCOACHING

Procoaching je specializiran za celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa in izboljševanje njegovih komunikacijskih veščin.

Naši treningi in delavnice so znane po tem, da so interaktivne in narejene po meri posameznika ali ekipe z vključitvijo različnih metod, ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje. Metode in tehnike dela, za katere smo certificirani so:

-nevro lingvistično programiranje (NLP),
-možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques),
-metode coachinga (AOEC),
-tehnike skupinskega treninga (Stonebow – People 1st training comany),
-teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory) in
-metod retorike ter javnega nastopanja.

Procoaching model gradnje učinkovite komunikacije in javnega nastopanja temelji na štirih ključnih sklopih: psihološki pripravi na komunikacijo in nastop, vsebini komunikacije in nastopa, videzu in govorici telesa ter glasu.

Osnovo za dodatno prilagoditev resničnim potrebam nam predstavljajo tudi orodja SDI®, vodilna mednarodno rabljena orodja iz družine vprašalnikov za profiliranje, ki temeljijo na teoriji zavedanja odnosov.

> Komuniciranje z mediji
> Treningi javnega nastopanja
> Komunikacijske delavnice & team buildingi
> Coaching